ÚVOD

  VZNIK

  PLÁN

  VÝROČNÍ ZPRÁVY

  PŘÍRODNÍ PARK

  SPOLUPRÁCE

  GALERIE

  AKTUALITY

  NABÍDKA

  KONTAKT


 

Hradec nad Moravicí
Hradec nad Moravicí


DĚKUJEME
ZA NÁVŠTĚVU

     POZEMKOVÝ SPOLEK NIVA    ZO ČSOP PPM
nová lávka přes Melčský potok
Dárek PS NIVA turistům a cykloturistům, nová lávka přes Melčský potok.
nová lávka přes Melčský potokÚVOD

Kdo vlastně jsme a o co nám jde?


Za posledních 50 let u nás vinou lidí ubylo na 4000 kilometrů čtverečních luk, mezí, mokřadů a zeleně. Tento trend neustále pokračuje.
Z krajiny mizí remízky, chlumy, náhony, malé rybníčky.
Pozastavujeme se nad situací deštných pralesů, nad postupem dezertifikace savan, přitom na tom doma nejsme o moc lépe.

Pozemkový spolek je nezisková organizace, pečující o cenné přírodní bohatství /historické lokality/ na základě jejich vlastnictví či dlouhodobého právního vztahu k nim (např. nájmu, věcného břemene).
Vycházíme ze zkušeností obdobných organizací v zahraničí a navazujeme na tradici českých předválečných okrašlovacích spolků.

Pozemkový spolek NIVA působí na pronajatých pozemcích v oblasti, která je včleněna do Přírodního parku Moravice.

Tady byl a bude náhon
Zde byl a bude náhon

V roce 2010 jsme obdrželi od Ústředí ČSOP účelovou dotaci na dovybavení PS. Celá byla použita na zakoupení nové počítačové sestavy, fotoaparátu a kamery, které budeme využívat k dokumentaci naší činnosti a také k doplňování webových stránek PS NIVA.
© www.psniva.wz.cz
Lilie zlatohlávek
(Lilium martagon)
Lilie zlatohlávek
Čolek obecný
(Triturus vulgaris)
Čolek obecný

 SPOLUPRACUJEME

  Opavská lesní,a.s.

  Lesy ČR,
     Lesní správa
     Opava


  Natura - Tv

  SSŠP Opava

  Agentura
     ochrany přírody


  ZO ČSOP PPM


 Zarostlý náhon zarostlý náhon
   Doporučujeme:
    www.trafika.cz